• Svenska
  • English
Nätverket mot hedersrelaterat våld

Arhe Hamednaca, riksdagsledamot (S) – Tidigare i livet har Arhe varit barnsoldat i Eritrea och Sharaf hjälte i Sverige.

“We Have Had A Hedgehog Market”

Arhe Hamednaca, riksdagsledamot (S)

Fråga: Du har påtalat vid olika tillfällen att det har byggts upp en “hedersvåldsmarknad” och det är dags att tala om det. Kan du utveckla vad du menar?

Svar: Först vill jag säga att jag tycker att de som jobbar med dessa frågor har gjort en stor insats och utan våra insatser hade vi inte ens kommit så långt att samhället insett att hedersförtryck finns i verkligheten omkring oss. Vi har ändå kunnat rädda
hundratals liv genom det förebyggande arbete som är nödvändigt. Ungdomar som förstår sina rättigheter är viktigt. Jag hyllar de eldsjälar som vågar ta ställning och de organisationer som vågar arbete med dessa extremt svåra frågor.

Och nu kan jag tala om bakgården av denna fråga: det har byggts upp en ny marknad för att söka pengar och bygga sin egen profil. Analysen av fenomenet hedersvåld är splittrad, debatten är polariserad och konflikter genomsyrar fältet där de som vill väl arbetar. Men, istället för att samverka strider de mot varandra. Pengarna spökar i bakgrunden. Det finns oseriösa aktörer på marknaden, många små projekt och aktörer som motarbetar varandra och tävlar vem som är bäst.

En rykteskultur blommar som hindrar framsteg och det är pinsamt eftersom själva hederskulturen bygger på rykteskultur. Vi som arbetar för mänskliga rättiga rättigheter borda hålla ihop om vi vill vara seriösa. Våra stridigheter gagnar ingen och det är de som vi kämpar för som är förlorare.

Fråga: De som inte medger hedersvåldets kulturspecifika karaktär kallar forskaren M. Darvishpour för ”naiva feminister”. Hur vill du beskriva de som avvisar det kulturella motivet bakom ett hedersmord?

Svar: Jag håller med Darvishpour, de kan vara naiva, men det är också så att de har en annan ideologi eller ingen förankring i den verkligheten som vi kommer ifrån (hederskulturer alltså). Jämförelsen med talibaner håller inte, det är bara ren demagogi. Hedersförtryck och våld finns även om vi kallar det för något annat eller inte vill se det. Man debatterar i tio år och har hållit otaliga konferenser, seminarier och möten om det skall heta hedersvåld eller mäns våld mot kvinnor, det är bortkastade pengar. Det är beklagligt att en debatt som handlar om ungdomars liv och död kan gå på så låg nivå.

Fråga: Nu efter 10 år med hedersvåldsdebatter och fler och fler nya hedersmord blir frågan: Kan vi ha ett Sverige fritt från förtryck, diskriminering, hot och våld i hederns namn eller tillhör detta fenomen till mångkulturalismen?

Svar: Svar: Min vision är att vi skall befria mångkulturalismen från hedersförtryck, men jag tror att i verkligheten kommer det ta lång tid. Jag vet inte hur lång tid men jag tror att det borde vara möjligt. Problemen skall alltid komma, vi lever i en global värld med nya och nya vågor av flyktningar vilka vi behöver ta hand om på ett bättre sätt. Vi måste vara tydliga med vad demokrati betyder. Föråldrade gamla normer är inte skrivna av sten och dessa invandrare är inte dumma. Gamla normer har ändrats här de kan ändras överallt, men inte om vi blundar eller inte vågar ta diskussionerna. Vi är på rätt väg men mycket återstår.

Fråga: Apropå den senaste debatten om pojkars omskärelse; du har sagt att du som är född katolik är omskuren som liten pojke så att du har personliga erfarenheter av den saken. Är du för eller emot att pojkarna själva skall få bestämma över att bli omskurna?

Svar: Jag anser att pojkarna själva skall få bestämma.

Intervju 2014