• Svenska
  • English
Nätverket mot hedersrelaterat våld

...

”Man debatterar i tio år och har hållit otaliga konferenser, seminarier och möten om det skall kallas för hedersvåld eller mäns våld mot kvinnor; det är bortkastade pengar” – Arhe Hamednaca (se intervjun).

”Vilken uppgift som helst kan vi göra till ändlöst komplicerad om vi bara gör tillräckligt många konferenser, seminarier, möten, utredningar, undersökningar och kartläggningar kring ämnet” – Murphys lag.

”Man debatterar i tio år och har hållit otaliga konferenser, seminarier och möten om det skall kallas för hedersvåld eller mäns våld mot kvinnor; det är bortkastade pengar” – Arhe Hamednaca (se intervjun).

”Vilken uppgift som helst kan vi göra till ändlöst komplicerad om vi bara gör tillräckligt många konferenser, seminarier, möten, utredningar, undersökningar och kartläggningar kring ämnet” – Murphys lag.

I stället för att demokratianpassa hedersnormerna hjälper myndigheter till (villigt eller ofrivilligt) att bygga ut könssegregationskulturer. Följaktligen var man tvungen att parallellt bygga upp en ”hedersvåldsmarknad” – hittills för 530 millioner, enligt integrationsminister Namko Sabuni. Summan gäller åren mellan 2003-2013 enbart från regeringens budget.