• Svenska
  • English
Nätverket mot hedersrelaterat våld

Min Oskuld Är Inte Din Heder

Seminarium – Lördag 21/11 – 2015

Om varför flickor hotade i hederns namn söker oskuldsintyg i Sverige, år 2015. Myten om ”mödomshinnan” är verksam än i dag inte bara i många delar av världen utan också här i Sverige bland traditionella grupper. Seminariet fokuserade på männens ansvar, precis som Eva Moberg gjorde för många år sedan: ”Det är männen som måste släppa oskuldsmyten”, hävdade hon.

Ett seminarium med Kvinnors Rätt, Nätverket mot hedersrelaterat våld och många av våra samarbetspartners. I panelen fanns bland annat jämställdhetsminister Åsa Regnér (s), riksdagspolitikern Maria Abrahamsson (m), Afshaneh Vahdat (Barnen Först) och Zubeyde Demirörs (Athena mitt nya hem).


Rapporten från seminariet finner du i sin helhet här…