• Svenska
  • English
Nätverket mot hedersrelaterat våld

Om kulturer och begreppet ”kultur” (latin, cultura – dvs. odling) har det skrivits många böcker som fyller många bibliotek. Vad vi är intresserade av i första hand är hur kultur används som en form av maktutövning, vilka friheter, rättigheter och identitetsmöjligheter en kultur kan erbjuda individen och vilka konsekvenserna är i fall ett normbrott sker. Att se och förstå kulturella skillnader är en förutsättning för att förstå världen omkring oss menar många vetenskapsmän.

Hur dessa skillnader tolkas eller utnyttjas i en politisk kontext, i syfte att skapa förståelse, samförstånd eller fientlighet mellan vissa grupper är en annan fråga som inte antropologer eller etnologer skall göras ansvariga för. Inom antropologin betraktas kultur generellt som ett sammanhängande system av normer, värderingar, traditioner och typiska beteenden vilka manifesteras i socialt handlande och överförs från generation till generation. Det är i den meningen och inte dess estetiska kontext begreppet ”kultur” används här.