Min Oskuld Är Inte Din Heder - II.

En Konferens Arrangerade Av Nätverket Mot Hedersrelaterat Våld - För Att Stödja Kvinnors Organisering Och Arbetet Mot Diskriminering Och Våld I Hederns Namn.

Tid:     Den 22 November 2017,  kl. 11.00 – 15.30
Plats:  Sveriges Riksdag

 

Vi följer upp Kvinnors Rätt och Nätverkets tidigare seminarium som handlade om varför flickor hotade i hederns namn söker oskuldsintyg i dagens Sverige. Då lyfte vi fram männens ansvar så som författaren Eva Moberg påpekade ”det är männen som måste släppa oskuldsmyten”. Nu ställer vi frågan om vilka möjligheter och ansvar våra mångkulturella religiösa samfund har, speciellt i de könssegregerade förorterna. Det är många samfund som sanktionerar förbud mot föräktenskapliga kärleksrelationer och utan deras medverkan kan man nog inte förebygga diskriminering i hederns namn – som berör över 100.000 ungdomar i Sverige. Vi har bjudit in två föreläsare från de största grupperna – muslimska och syrisk ortodoxa – vilka gör ett banbrytande förnyelse arbete. De utmanar traditioner genom att konsekvent prioritera individens mänskliga rättigheter framför kulturellt och religiöst baserade urgamla kollektiva normer.

 

11.00

Välkomnar – Marco Venegas, riksdagsledamot, Miljöpartiet

 

Introduktion – arrangörer och jämställdhetsministern
Maria Rashidi – kvinnorättsaktivist, ordf. Kvinnors Rätt
Nicklas Kelemen – etnolog / styrelseledamot i Nätverket mot hedersrelaterat våld

11.20 – 11.30

Jämställdhetsminister – Åsa Regnér

 

11.30 – 12.10

Mänskliga rättigheter går före religion

 

Seyran Ates, försvarsadvokat – människorättsaktivist – författare – imam, från Berlin.
Seyran föddes i Turkiet, växte upp i Tyskland och blev känd som advokat för kvinnor utsatta för våld i hederns namn. Hon är också feminist, muslim och som kvinnlig imam, utan slöja, grundade den första liberala moskén i Berlin där shia och sunni, kvinnor och män, hetero och homosexuella bertillsammans. Också Angela Merkel utryck sitt varma stöd för henne, senast mitt under den TV-sända valduellen mot Martin Schultz. Seyrans bok ”Islam Needs a Sexual Revolution” väckte stor uppmärksamhet.

 

12.10 – 12.30

Seyran Ates svarar på frågor – möjligheter till djupare samtal och frågor skall finnas senare i samband med pressmötet.

 

12.30 – 13.00

Lunch – vi bjuder på dryck och smörgåsar (goda)

 

13.00 -13.30

Kyskhetsetiken och den syrisk-ortodoxa kyrkan

 

Broula Barnohro Oussi, doktor i italiensk litteraturvetenskap / kvinnorättsaktivist.
Broula har varit projektledare för den syrisk-ortodoxa kyrkans första jämställdhetsprojekt i Sverige (möjligen första i världen). Hon är lärare, tvåbarnsmamma och kvinnorättsaktivist, verksam inom sina kristna grupper, bl.a. genom Sankt Ignatios Akademi.

 

13.30 – 13.45

Broula Barnohro Oussi svarar på frågor – möjligheter till djupare samtal och frågor skall finnas senare i samband med pressmötet.

 

13.45 – 15.00

Mångkulturella mänskliga rättigheter? – Politiker i panelen

Nej till kvinnopräster, nej till föräktenskapliga kärleksrelationer och nej till homosexualitet är ofta normen hos många av våra mångkulturella samfund. Samtidigt uppger Sveriges statsminister Stefan Löfven: ”Ingen präst i Svenska kyrkan ska kunna vägra att viga samkönade par”. Jämställdhet gäller alltsåSvenska kyrkan. De mångkulturella samfunden saknas på jämställdhetskartan. Frågan är: varför? – Efter diskussionen ber vi panelen att ta ställning till våra tre konfliktförebyggande förslag.

 

   – Carina Ohlsson, riksdagsledamot
KD  – Desireé Pethrus, riksdagsledamot
MP  – Marco Venegas, riksdagsledamot
   – Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot, tidigare demokrati och EU-minister
M  – Ulrika Karlsson, riksdagsledamot
föreläsarna: Seyran Ates och Broula Barnohro Oussi

 

Samtalsledare: Samiran Ishak och Birgitta Ornbrant

 

15.00 – 15.25

Publiken har ordet – frågor och kommentarer

 

15.25 – 15.30

Avslutning  – Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot – Liberalerna