• Svenska
  • English
Nätverket mot hedersrelaterat våld

Sveriges nya regering har numera avskaffat integrationsministersposten medan könssegregationskulturer fortsätter att växa. Nätverket mot hedersrelaterat våld behövs mer än någonsin och därför hoppas vi att du och/eller din organisation kommer stödja oss genom att bidra med idéer, engagemang och samarbete för ett mångkulturellt samhälle, utan diskriminering och våld i hederns namn.

Genom medlemskap eller donationer (vi saknar ju resurser) har du möjlighet att hjälpa och stödja oss i vårt arbete för lika rättigheter för alla – inklusive ”invandrartjejerna”.