• Svenska
  • English
Nätverket mot hedersrelaterat våld

...

Könsapartheid
Hedersmord
Oskuldstester
Barnäktenskap
Endogami
Könsstympning

...

 

Jag är orolig för utvecklingen….

Jämställdhetsminister Åsa Regnér är orolig för fortsatta utbredningen av könsapartheidskulturer då sekulära invandrarkvinnor numera flyr från vissa manligt dominerade förorter. Det är många progressiva invandrare och förortsfeminister som har varit oroliga för detta – under de senaste tjugo åren. Bortom olika regeringars akuta åtgärder, kortsiktiga och inte sällan kaotiska eller motsägelsefulla projektpolitik har vi rekommenderat makthavarna en adekvat, metodisk och långsiktig politik i syfte att avskaffa de på intet sätt genetiskt medfödda hederskulturella normerna. Ja, i stället för ”oro” och diverse utredningar på löpande band. Men trots tjugo år och en lång rad av tragedier – inklusive de invandrafientliga krafternas frammarsch i Europa – står inte detta på makthavarnas agenda. Inte ens idag.

Läs gärna intervjun med ministern som gjordes av VHEKs nättidning Förortsfeministen. Länk till hela texten

 

Som en kommentar till den vilsegångna ”integrationspolitiken” och den minst femton år gamla dock fruktlösa hedersvåldsdebatten kan vi från Hedersnytt rekommendera att läsa Thomas Gürs klargörande artikel från den 18 april 2017, i GP. Länk till hela texten