• Svenska
  • English
Nätverket mot hedersrelaterat våld

Nätverket mot hedersrelaterat våld är en nationell paraplyorganisation i ett internationellt nätverk som verkar för samarbete mellan frivilliga organisationer och offentliga institutioner. En av våra huvuduppgifter är att skapa nätverk och bygga broar mellan alla som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck. Många av oss arbetar även konkret för att hjälpa utsatta eller utbilda myndigheter.

Det andra viktiga målet för oss är att påverka jämställdhets- och integrationspolitiken både i Sverige och i Europa i en riktning som på sikt avskaffar förtryck, hot och våld i hederns namn. Vi påminner outtröttligt våra makthavare om att normer och värderingar är inte på något sätt genetiskt medfödda; hedersnormer och därmed våld i hederns namn kunde avskaffas i en demokrati. Det är därför vi behöver ditt stöd för att kunna intensifiera vårt arbete för ”lika rättigheter för invandrartjejer” som Fadime sade, redan år 2001.